Politika privatnosti

Politika privatnosti reguliše praksu prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja internet stranice www.singa.rs (u daljem tekstu "Web sajt"), kao i njihovo skladištenje u bazama podataka firme SINGA STAR d.o.o (u daljem tekstu "Kompanija").

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na Web sajtu. Nastavak Vašeg korišćenja Web sajta nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Politike privatnosti. Savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

Vaše lične podatke koristimo isključivo kako bi Vam ponudili proizvode ili usluge, proverili administrativne zadatake, kontaktirali Vas, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali ponudu proizvoda ili usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornih za sprovođenje zakona.

Zadržavamo pravo da Vaše lične podatke prikažemo samo banci i kurirskoj službi koja vrši isporuku na zadatu adresu.

Kompanija se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, te stoga ne može biti odgovorna za eventualnu štetu.

Ukoliko želite da povučete saglasnost za obadu podataka taj zahtev možete uputiti mailom na adresu office@singa.rs ili poštom na adresu SINGA STAR d.o.o, Pedje Milosavljevica 74/1, 11070 N.Beograd.

SINGA STAR d.o.o. će u obradi tog zahteva utvrditi da li je opravdan i dalje postupiti u skladu sa zakonom.

Prikupljanje informacija

Kompanija kao prodavac proizvoda ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kao korisnika. Kako biste lakše razumeli koje informacije prikupljamo i kako ih koristimo preporučujemo da pažljivo pročitate "Politiku privatnosti".

Tokom procesa registrovanja Vašeg naloga neophodno je da unesete određene podatke o sebi, kao što su: ime, prezime, telefon, email…

U slučaju korišćenja opcije da Vam se proizvodi isporuče na zadatu adresu, neophodno je da unesete Vašu adresu stanovanja kao i adresu dostave.

Pored ovih prikupljaju se i automatske informacije, koje se odnose na vrstu pretraživača koji koristite, Vašu IP adresu i informacije o Internet provajderu. Ove informacije je moguće koristiti bez ograničenja za rešavanje administraivnih problema Web sajta, za poboljšanje promotivnih rezultata, unapređenja ponude na tržištu, za analizu trendova, prikupljanje demografskih podataka i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Bezbednost podataka

Bezbednost Vaših ličnih podataka je nama od izuzetne važnosti. Vaše lične informacije se čuvaju na serveru kom mogu pristupiti samo ovlašćena tehnička lica. Vašim podacima na Web sajtu možete pristupiti pomoću lozinke i email adrese. Lozinka je u formatu 128-bitne enkripcije i kao takva nije poznata čak ni ovlašćenim licima na serveru te stoga Vam preporučujemo da je nikome ne otkrivate. Određene osetljive informacije se kriptuju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, čime nastojimo da osiguramo bezbednost Vaših informacija i ostavimo ih van domašaja neovlašćenog korišćenja. Sistem za plaćanje karticama dodatno je zaštićen 3D-Secure servisom (u koliko je Vaša kartica prijavljena kod banke na ovaj sistem).

Objavljivanje informacija

Prilikom kupovine proizvoda na našem sajtu, neophodno je da otkrijemo Vaše ime, prezime, telefon i ostale informacije vezane za Vašu kupovinu kurirskoj službi koja vrši isporuku robe na adresu koju ste naveli. Ovo je neophodno kako bi kurirska služba izvršila preciznu dostavu poručenih proizvoda. Mi nemamo kontrolu nad onim šta te treće strane rade sa informacijama koje smo im dali, pa stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje trećih lica. Takođe zadržavamo pravo da objavimo Vaše lične podatke u skladu sa zakonom, kada verujemo da je otkrivanje neophodno za zaštitu naših prava i/ili u skladu sa sudskim postupkom ili sudskim nalogom.

Zbog prirode i složenosti internet mreže ne možemo garantovati potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa Web sajta. Takođe ne možemo obezbediti da sve Vaše privatne komunikacije i druge lične informacije nikad neće biti otkrivene na drugačije načine koji nisu opisani u ovoj Politici privatnosti. Stoga nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje trećih lica koja te poverljive informacije neovlašćeno primaju i koriste. Informacije koje ste objavili na javnim delovima Web sajta mogu takođe biti dostupne drugim korisnicima i trećim licima i kao takve mogu se bez Vašeg znanja pojaviti na drugim internet stranicama ili web pretraživačima, pa ni u tom slučaju nismo odgovorni za bilo kakvu eventualnu štetu.

Registracijom Vašeg naloga na internet stranici www.singa.rs smatra se da ste ovu Politiku privatnosti u celosti pročitali, razumeli i prihvatili.

 
Kategorije igračaka